Priešgaisriniai ortakiai ir dūmų kanalai

Staciakampiai komplektas ilgas 4-gs-68bb182286c20dcde1739cd0adb9a338.jpg

Ortakiai yra vieni iš galimų gaisro plitimo kelių. Patikimi priešgaisriniai ir dūmų šalinimo ortakiai, tinkamas jų įrengimas yra itin svarbu siekiant sustabdyti gaisro plitimą iš gaisro židinio į kitas patalpas, užtikrinti saugius evakuacijos kelius, pašalinti dūmus iš degančios patalpos ir po gaisro. Visų pirma, suteikiant pakankamai laiko žmonėms saugiai palikti pastatą ir atvykti ugniagesiams, taip pat siekiant išsaugoti materialines vertybes. Ugniai atsparūs ortakiai PG ir dūmų šalinimo kanalai DS, tai apvalūs ir stačiakampiai plieniniai ortakiai, su kitokia technine specifikacija nei vėdinimui skirti ortakiai, pagaminti pagal ULTIMATE Protect montavimo instrukcijos reikalavimus. Tik bendra sistema tarp teisingai pagamintos metalinės dalies ir mineralinės vatos storio panaudojimo užtikrina reikiama apsaugą pastate. Ortakiai ir kanalai gaisro metu turi išlaikyti savo geometrinius matmenis, kad gaisro metu ištraukiami dūmai teikiamas oras ar apsauga kitų patalpų nuo gaisro plytimo, būtų užtikrinta sklandžiai. Dėl gaisro metu vyraujančių aukštų temperatūrų ortakiai ir kanalai gaminami stipresni nei įprastiniai vėdinimo ortakiai, ir jungiami, sandarinami, bei apšildomi kitomis medžiagomis, kurios buvo panaudotos pirminio sistemos bandymo metu ir išlaikė degumo bandymus pagal standartų reikalavimus.