Dūmų kanalų sekcijos - Single

DSK kombinacija 3 detales ilgas gs1-1aad991a1b0d506d4f2fb5a288575dca.jpg

Dūmų kanalų sistema yra skirta pašalinti dūmams ir karštoms dujoms gaisro metu ar po jo. Šalinant iš patalpos dūmus ir įleidžiant pritekamo švaraus oro sudaromos sąlygos žmonių evakuacijai iš patalpos, o priešgaisrinės tarnybos gali greičiau aptikti gaisro židinį ir jį gesint. Dūmų kanalų sekcijos vienai patalpai su simboliu, kurio kodas yra DSK, gaminamos pagal standarto LST EN 12101-7 reikalavimus ir yra klasifikuojamos kaip vienos patalpos dūmų šalinimo kanalų sekcijos E600120 (ho) S1500 pagal LST EN 13501-4 standartą.