Priešgaisriniai ortakiai

Staciakampiai komplektas ilgas 4-gs-68bb182286c20dcde1739cd0adb9a338.jpg

Ortakiai yra vieni iš galimų gaisro plitimo kelių. Patikimi priešgaisriniai ortakiai, tinkamas jų įrengimas yra itin svarbu siekiant sustabdyti gaisro plitimą iš gaisro židinio į kitas patalpas, užtikrinti saugius evakuacijos kelius. Ugniai atsparūs ortakiai PG tai apvalūs ir stačiakampiai plieniniai ortakiai, su kitokia technine specifikacija nei vėdinimui skirti ortakiai, pagaminti pagal ULTIMATE Protect montavimo instrukcijos reikalavimus. Tik bendra sistema tarp teisingai pagamintos metalinės dalies ir mineralinės vatos storio panaudojimo užtikrina reikiama apsaugą pastate. Ortakiai gaisro metu turi išlaikyti savo geometrinius matmenis, kad gaisro metu ištraukiami dūmai teikiamas oras ar apsauga kitų patalpų nuo gaisro plitimo, būtų užtikrinta sklandžiai. Dėl gaisro metu vyraujančių aukštų temperatūrų ortakiai gaminami stipresni nei įprastiniai vėdinimo ortakiai, ir jungiami, sandarinami, bei apšildomi kitomis medžiagomis, kurios buvo panaudotos pirminio sistemos bandymo metu ir išlaikė degumo bandymus pagal standartų reikalavimus.