Nauja įranga laboratorijoje


2021-04-28

Nauja įranga laboratorijoje

Kurdami naujus produktus ir gamindami jau esamus, pirmiausia galvojame apie tai, kad gaminys turi atitikti visus jam keliamus techninius reikalavimus, atitiktų visus LST ir EN standartus, būtų sandarus, standus ir be abejo nepamirštant estetinės gaminio išvaizdos. Deklaruodami gaminamų produktų eksploatacines savybes, mes prisiimame ne tik visą atsakomybę už produkto kokybę, bet ir garantuojame, kad įsigytas produktas tenkins griežtus sandarumo ir stiprumo standartų reikalavimus. Tam, kad pastoviai išlaikyti visų šių užsibrėžtų tikslų - gamykloje yra įdiegta pastovi kokybės kontrolė. Nuolatos tikriname gaminius visuose gamybos etapuose ir pastoviai stebime visus technologinius procesus. Tik pastoviai kontroliuodami visus procesus (nuo gaunamos žaliavos kokybės iki gaminių supakavimo ir pakrovimo į transportavimo priemonę) galime užtikrinti jog klientai ir užsakovai gaus tikrai kokybišką ir nepriekaištingą gaminį, kuris atitiks jų poreikius bei lūkesčius.
Per metus atliekame daugiau kaip 500 įvairių gaminių sandarumo testų su specialia, tam įsigyta, Vokietijos gamintojo, bandymų įranga. Galime matuoti oro nuotėkį 0,08 - 35 l/s ribose, prie bandomų slėgių +6500 Pa / -3500 Pa. Matavimo įranga yra pritaikyta automatiniam ir rankiniam oro nuotėkio nustatymui ŠVOK sistemose ir gaminiuose pagal EN 13779, EN 1507, ir EN 12237 standartų reikalavimus. Visi bandymai yra registruojami ir atspausdinami ant bandymų atlikimą patvirtinančio dokumento, kuris yra saugomas kartu su bandymo protokolu įmonėje.