Sertifikuotos DSK dūmų kanalų sekcijos


2020-09-21

Sertifikuotos DSK dūmų kanalų sekcijos

Statybų sektoriuje svarbu naudoti saugius ir sertifikuotus produktus, kurie esant pavojui gali išsaugoti žmonių gyvybę. Mūsų asortimente jau galime pasiūlyti dūmų kanalų sekcijas DSK tipo, kurios yra klasifikuojamos kaip vienos patalpos dūmų šalinimo kanalų sekcijos E600120 (ho) S1500 pagal LST EN 13501-4 standartą. UAB „MK Technika“ atliko dūmų kanalų sekcijų bandymus nepriklausomoje laboratorijoje „FIRES s.r.o“ Slovakijoje ir sertifikavo bei gavo CE ženklą šiam produktui Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centre.
Dūmų kanalų sistema yra skirta pašalinti dūmams ir karštoms dujoms gaisro metu ar po jo. Šalinant iš patalpos dūmus ir įleidžiant pritekamo švaraus oro sudaromos sąlygos žmonių evakuacijai iš patalpos, o priešgaisrinės tarnybos gali greičiau aptikti gaisro židinį ir jį gesinti.
Šios DSK dūmų kanalų sekcijos naudojamos įrengiant atskiros (vienos) patalpos dūmų ištraukimo kanalus. Dūmų kanalų sekcijos yra išbandytos laikui iki 2 valandų esant +600 ºC temperatūrai, kai sistemoje gali būti +500 Pa arba – 1500 Pa slėgis. Atskiros patalpos dūmų kanalų sekcijos DSK gali būti montuojami tik horizontalioje padėtyje.

Produkto reikalavimai:

LST EN 12101-7

Dūmų ir šilumos kontrolės sistemos. 7 dalis. Dūmų kanalo sekcijos.

Bandymo metodas:

LST EN 1366-9

Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 9 dalis. Atskiros patalpos dūmų ištraukimo kanalai.

Klasifikavimas:

LST EN 13501-4

Statybos gaminių ir pastato elementų klasifikavimas pagal atsparumą ugniai. 4 dalis. Klasifikavimas pagal dūmų kontrolės sistemų komponentų atsparumo ugniai bandymų duomenis.


Didžiausias kanalo plotis x aukštis, mm

Standartinis kanalo sekcijos ilgis, mm

Klasifikavimas

≤ 1250x1000

1500

E600 120 (ho) S1500 single

Šios dūmų kanalų sekcijos yra tik dalis visos bendros priešgaisrinės sistemos. Projektavimas ir įrengimas turi būti atliekamas priešgaisrinės saugos ekspertų pagalba.
DSK dūmų kanalai gali būti naudojami siekiant užtikrinti:
  • 2 valandų nenutrūkstamą karštų dujų šalinimą
  • sumažinti vidaus patalpos temperatūrą
  • sukurti švaraus oro sluoksnį