UAB „MK Technika“ gamybos skaitmeninimas

Esfivp-logo-ec4ae7c043fd30372acd96b44e37ae39.png

2021-03-16

ES projektas - gamybos skaitmeninimas

UAB „MK Technika“ vykdo projektą „UAB „MK Technika“ gamybos skaitmeninimas“, projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0127. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšomis iš dalies finansuojamą priemonę „Pramonės skaitmeninimas LT“. Projektui įgyvendinti skirta 240 753 Eur finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti projekto išlaidoms apmokėti.
Projekto tikslas - sukurti pažangias technologines sąlygas įmonėje, investuojant į lanksčią plataus pritaikomumo, didesnės pridėtinės vertės produkcijos gamybos sistemą, veiklos įvairinimą. Dėl tinkamos šiuolaikiškos gamybos įrangos ir susijusių integruotų skaitmeninių sprendimų neturėjimo įmonė nespėja laiku įvykdyti užsakymus, naudojant naujausių rinkos poreikių neatitinkančią technologinę įrangą, įmonės gamybos procesai patiria technologinių apribojimų, nepakankami ir IT instrumentai įmonės gamybos procesams efektyviai valdyti. UAB „MK Technika“ įsigijo technologinio audito paslaugą ir identifikavo įmonės gamybos procesų skaitmeninimo potencialą. Įvertinusi technologinio audito išvadas, projekto įgyvendinimo metu įmonė investuos į skaitmeninių technologijų įsigijimą (automatizuotą technologinę įrangą bei IT sprendimus). Įgyvendinto projekto rezultatas - ilgalaikis įmonės konkurencingumo ir produktyvumo augimas.
Projekto vykdymo pradžia: 2020-05-28.
Projekto vykdymo pabaiga: 2023-02-28.