UAB „MK Technika“ investicijos į pažangias technologijas

Esfivp-logo-ec4ae7c043fd30372acd96b44e37ae39.png

2019-03-03

ES projektas - investicijos į pažangias technologijas

UAB „MK Technika" vykdo projektą UAB „MK Technika" investicijų į pažangias technologijas projektas", projekto Nr.03.3.1-LVPA-K-854-01-0020. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšomis iš dalies finansuojamą priemonę „Pramonės skaitmeninimas LT". Projektui įgyvendinti skirta iki 322.946 Eur finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti projekto išlaidoms apmokėti. Įgyvendinant projektą, bendrovė numato sukurti pažangias technologines sąlygas įmonėje, investuojant į produkcijos gamybos sistemą, tikslu gaminti aukštesnės pridėtinės vertės gaminius nei iki šiol gaminta, pasitelkiant pramoninio technologinio skaitmeninimo principus, naudojant naujausią technologinę įrangą bei technologinio proceso ir darbų organizavimo sistemą, sukuriant sinergiją tarp visų projekto dalių. Nauja technologinė įranga įgalins gaminamą produkciją optimaliai pritaikyti užsakovų poreikiams, numatant didelės apimties partijų gamybos automatizuoto technologinio proceso valdymo priemones, gamybos metu tausojant medžiagas bei kitus išteklius, visų pirma, elektros energiją.
Įdiegus technologines inovacijas bus sukurta technologinė įmonės bazė, užtikrinsianti labai aukštą gaminių kokybę, kartu sukuriant reikšmingą konkurencinį pranašumą sektoriuje.