UAB „MK Technika“ oro taršos mažinimas

Apva ilgas-7f1d9d951724bbb9ee8ba73bd4de909e.png

2023-05-17

Oro taršos mažinimas UAB „MK Technika“

Vėdinimo sistemų elementų gamybos įmonė UAB „MK Technika“ 2021 m. sausio mėn. sėkmingai įgyvendino investicinį projektą „Oro taršos mažinimas UAB „MK Technika““, projekto sutarties Nr. LAAIF-S-43(2019), kurį iš dalies finansuoja biudžetinė įstaiga Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF), administruoja Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA). Projekto įgyvendinimui skirtas 33 440 Eur finansavimas.

UAB „MK Technika“ įdiegė oro valymo įrangą, kurios dėka įmonėje iki minimumo sumažintas į aplinką išmetamų pavojingų teršalų, susidarančių metalų apdirbimo technologinių operacijų metu, kiekis, mažinama pavojingų medžiagų kaupimosi gyvuosiuose organizmuose grėsmė bei neigiamas poveikis žmonių sveikatai, sukurtos prielaidos įmonės darbuotojų darbo sąlygų gerėjimui. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo skirta parama leido įmonei įsidiegti pažangią įrangą, darbas kuria ne tik leis prisidėti prie švaresnės aplinkos kūrimo, bet ir padidins bendrovės konkurencingumą ir produktyvumą šalies mastu, bus vykdomos pagrindinės visų lygių aplinkosaugos direktyvose bei kituose norminiuose aktuose keliamos užduotys – imtis visų galimų ir ekonomiškai pateisinamų priemonių teršalų kiekiui bei neigiamam poveikiui visuomenės sveikatai ir aplinkai mažinti, kurti ir diegti tausiąsias technologijas, taupyti gamtos išteklius, imtis modernių efektyvių išteklių naudojimo sprendimų, atsižvelgiant į ilgalaikius gamtinių ekosistemų ir verslo (žmonių) poreikius.